ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561

Last updated: Mar 23, 2019  |  558 จำนวนผู้เข้าชม  |  Articles Events

ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
ขอขอบพระคุณ คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สมอ.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม คณะทำงานบริหารจัดการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ที่ได้ให้โอกาสและให้เกียรติเข้ามาประเมิน และเยี่ยมชม บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ในวันนี้ค่ะ (11/05/2561)

Powered by MakeWebEasy.com