Do not close. Please wait...
สำนักงานใหญ่

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด 819 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย14 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ติดต่อเรา

กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน

(สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ 819 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
 +66(0)-2709-3344 081-944-0986 (CS) , 081-995-0986 (CS) , 086-342-1260 (HR)
 +66(0)-2709-3334


 

Powered by MakeWebEasy.com