เกี่ยวกับเรา 

บริบทองค์กร
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกาวอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายของชนิดสินค้าให้ครอบคลุมลักษณะงานของลูกค้า ตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง บริการหลังการขายที่รวดเร็วและเข้มแข็ง พัฒนาคน พัฒนาสินค้า คิดค้นกระบวนการ เชื่อมต่อข้อมูลภายนอก เพื่อช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขัน สร้างความมั่นคงในด้านธุรกิจ ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายในและภายนอก ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปลอดภัย เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

Context of Organization
The company operation is on manufacturing and supply of industrial adhesives. We emphasize to offer various types of adhesives covering all of customers' application usages. To enhance competitiveness and business stability for both domestic and export market, we response to our customers' expectation, quick and vivid aftersales service, people and product development, process design, connecting to external information, not limit to internal and external social responsibility with save and safe materials consumption to ensure corporate sustainability

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า  เพื่อการเติบโตเคียงคู่ไปกับลูกค้าอย่างยั่งยืน
Create valuable innovation for sustainable parallel growth with the products

พันธกิจ (Mission)
สร้างสรรค์คุณภาพสินค้า บริการที่เข้มแข็ง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน
Formulate high quality products, vivid services, create good environment, and safe working condition

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
(Quality and Environment Policy)

 1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  Products and Services development to maximize our customers' satisfaction

 2. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้ตระหนักด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
  People development to create awareness on quality and environment

 3. ส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ
  Promoting corporate image, build up products and services confidence

 4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
  Follow the laws and restrictions on quality and environment

 5. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  Continuous improve to build good environment for sustainable growth

ใบประกาศต่างๆที่ได้รับ
(Certificates)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้