Articles

การตรวจประเมินระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

หยุดเทศกาลสงกรานต์ 10-18 เมษายน 2564

แจ้งวันหยุดสิ้นปี ประจำปี 2563

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย

ลูกค้า บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด เข้ามาเยี่ยมชม

กิจกรรมทำบุญบริษัท&ส่งต่อมือ ครั้งที่ 3 วันที่ 9/10/2563

การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบ Solar Cell

โปรโมชั่นสินค้าใหม่ อะคริลิคยาแนว ,ซิลิโคนยาแนว ชนิดกรดและไม่มีกรด 

ประเมินระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2563

ขั้นตอนการคัดกรองผู้มาติดต่อ

อบรมการสัมมนา "การใช้งานของเครื่องจักรในกาว HOT MELT"

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี วันที่ 1-2/02/2563

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562&จับแจกของขวัญปีใหม่ 2563

มอบรถจักรยาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามาเยี่ยมชม

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด เข้ามาเยี่ยมชม

บริษัท ปาร์คเกอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ข้ามาเยี่ยมชม

บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด เข้ามาเยี่ยมชม

ลูกค้า บริษัท ยูทากะ เเมททีเรียล จำกัด เข้ามาเยี่ยมชม

บริษัท ไฟเบอร์แพค จำกัด เข้ามาเยี่ยมชม

Powered by MakeWebEasy.com