กาวสำหรับงานอุตสาหกรรม
(​Adhesive for Industry)

Food & Beverage

กาวสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม

Furniture & Build In

กาวสำหรับอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 

Packaging & Paper Converting 

กาวสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
และส่วนประกอบ

Woodworking & Flooring

กาวสำหรับอุตสาหกรรมไม้และปูพื้น

Book Binding & Printing

กาวสำหรับอุตสาหกรรมหนังสือ
และสิ่งพิมพ์

Construction & Sealant

กาวสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และยาแนว

Automotive

กาวสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

Special Works

งานพิเศษต่างๆ เช่น ฉนวนกัน
ความร้อน สิ่งของ DIY ดอกไม้
ประดิษฐ์ และ อื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com