Special Works
(งานพิเศษต่างๆ)

ฉนวนกันความร้อน, งานสำหรับ DIY, กลุ่มดอกไม้และผลไม้ประดิษฐ์, ลามิเนทผ้า,
กล่องเครื่องประดับเครื่องปรับอากาศ, ฉนวนตู้เย็น, อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

Insulation, DIY works, artificial flower, fruits coating,
fabric lamination, jewelry boxes, air-conditioning, refrigerator etc.

Powered by MakeWebEasy.com