การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและสังคม
(Energy & Social Environment)


  1. ด้านพลังงาน : การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาเสริมการใช้งาน
    Energy : Installation of solar cell to gain electricity energy from sunlight

  2. ด้านสิ่งแวดล้อม : การลดมลภาวะทางอากาศ โดยการใช้พลังงานสะอาดจาก Solar cell และ ก๊าซ NG
    Environment : Reduction of air pollution by consuming clean energy from solar cell and natural gas

  3. ด้านสังคม : วัตถุดิบที่มาจากการเกษตรในประเทศ จึงสร้างรายได้กับชุมชน เพื่อความยั่งยืน
    Social : Consume raw materials from domestic agriculture sector, generate community income and sustainability
image
image
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environmental Activities)

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี วันที่ 1-2/02/2563

มอบรถจักรยาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรม CSR การทำโป่งเทียมและปลูกต้นไม้ ( 29/06/2562)

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี วันที่ 26-27/01/2562

มอบรถจักรยาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

กิจกรรมเพื่อสังคม 10-11/03/61 จังหวัดสระบุรี

มอบรถจักรยาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประสบการณ์กว่า 20 ปี เราพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด "ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร"

กิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ สระบุรี

บริษัทฯ ขอสนับสนุนกาวสำหรับทำดอกไม้จันทน์

Powered by MakeWebEasy.com