การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและสังคม
(Energy & Social Environment)


  1. ด้านพลังงาน : การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาเสริมการใช้งาน
    Energy : Installation of solar cell to gain electricity energy from sunlight

  2. ด้านสิ่งแวดล้อม : การลดมลภาวะทางอากาศ โดยการใช้พลังงานสะอาดจาก Solar cell และ ก๊าซ NG
    Environment : Reduction of air pollution by consuming clean energy from solar cell and natural gas

  3. ด้านสังคม : วัตถุดิบที่มาจากการเกษตรในประเทศ จึงสร้างรายได้กับชุมชน เพื่อความยั่งยืน
    Social : Consume raw materials from domestic agriculture sector, generate community income and sustainability

 

                    

                                      ลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกจากการใช้พลังไฟฟ้าจากระบบสายส่งการไฟฟ้านครหลวง

                                                   โดยการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากหลังคาโซล่าเซลล์ 

                                                         คิดคาร์บอนด์เครดิดได้  140 TCO2/year

     

image
image
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Social and Environmental Activities)

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี วันที่ 1-2/02/2563

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี วันที่ 1-2/02/2563

มอบรถจักรยาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

กิจกรรม CSR การทำโป่งเทียมและปลูกต้นไม้ ( 29/06/2562)

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี วันที่ 26-27/01/2562

มอบรถจักรยาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

กิจกรรมเพื่อสังคม 10-11/03/61 จังหวัดสระบุรี

มอบรถจักรยาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด "ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร"

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ สระบุรี

บริษัทฯ ขอสนับสนุนกาวสำหรับทำดอกไม้จันทน์

ประสบการณ์กว่า 20 ปี เราพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy