กิจกรรม CSR บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ประจำปี 2563

Last updated: Feb 7, 2020  |  116 Views  |  Events Articles

กิจกรรม CSR บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ประจำปี 2563

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

Powered by MakeWebEasy.com