กิจกรรม CSR บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ประจำปี 2563

Last updated: Jul 3, 2020  |  385 Views  |  Articles Events

กิจกรรม CSR บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ประจำปี 2563

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด

จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ จังหวัดสระบุรี

ณ วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563

Powered by MakeWebEasy.com