Big Cleaning Day & กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2562

Last updated: Jul 3, 2020  |  340 Views  |  Articles Events

Big Cleaning Day & กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2562

Big Cleaning Day & กิจกรรมสงกรานต์ ประจำปี 2562
บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
วันที่ 10 เมษายน 2562
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้บริหารทุกท่าน
ที่ให้เกียรติร่วมเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้คะ
และขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน 
ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

หยุดเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข
สนุกสนานเบิกบาน มีความปลอดภัยในการเดินทางทุกท่าน

พบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะ ขอขอบพระคุณมากคะ

Powered by MakeWebEasy.com