ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561

1775 Views  | 

ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
ขอขอบพระคุณ คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.2561 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สมอ.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม คณะทำงานบริหารจัดการรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ที่ได้ให้โอกาสและให้เกียรติเข้ามาประเมิน และเยี่ยมชม บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด ในวันนี้ค่ะ

Powered by MakeWebEasy.com