Events

กิจกรรมเพื่อสังคมสร้างฝายชะลอน้ำและโป่งเทียม

บจก.เปอร์มาเฟล็กซ์ มอบรถจักรยาน สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เดินขบวน กีฬา ช.อ.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 (ชมรมอุตสาหกรรมบางปู)

กิจกรรมสนุกสนาน ที่งาน PACK PRINT 2017 วันที่ 20-23/09/2017

อบรมการสัมมนา "การสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ"

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด "ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม จ.สกลนคร"

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอขอบพระคุณคณะผู้ตรวจประเมิน "สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

บริษัท สุรากระทิงแดง จำกัด และ สถาบันอาหาร เข้ามาเยี่ยมชม,Audit โรงงาน

สุขสันต์วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทีมขาย

ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2560

Powered by MakeWebEasy.com